Συλλογή

[G. della Casa]. Χρηστοήθεια... Μεταφρασθεῖσα, καὶ στιχουργηθεῖσα παρὰ Κωνσταντίνου Δαπόντε..., Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1770.
Είδος Αντικειμένου: Τυπογραφικό σήμα