Συλλογή

[Ἀδαμάντιος Κοραῆς]. Σύνοψις τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας καὶ τῆς Κατηχήσεως..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, 1783.
Είδος Αντικειμένου: Εικονογραφικό υλικό