Συλλογή

[Ἄνθιμος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων]. Σύνταγμα Γραφικῆς Θεολογίας ἐν ᾧ ἐμπεδοῦται... ἡ ἀλήθεια τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας..., Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1795.
Είδος Αντικειμένου: Κολοφώνας