Συλλογή

[L.A. Muratori]. Ἠθικὴ Φιλοσοφία μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ἰδιώματος, παρὰ Ἰωσήπου... Μοισιόδακος..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, τ. Α´, 1761, τ. Β´, 1762.
Είδος Αντικειμένου: Οικογένεια τυπογραφικών χαρακτήρων