Συλλογή

Θεόδωρος Μετοχίτης. Theodori Metochitae in Aristotelis Physicorum, siue Naturalium auscultationum libros octo... D. Gentiano Herueto Aurelio è Graeca in Latinam... conversa..., Βασιλεία, Nicolaus Brylinger, 1559.
Πρώτη ἔκδοση τῆς παράφρασης τοῦ Θεόδωρου Μετοχίτη σὲ διάφορα ἀριστοτελικὰ ἔργα (De anima, De Caelo κ.ἄ.), στὴ λατινικὴ μετάφραση τοῦ Gentiano Herueto. Ἡ δεύτερη ἔκδοση, ποὺ κυκλοφόρησε στὴ Ραβένα τὸ 1614, περιέλαβε μόνο τὴ λατινικὴ μετάφραση τοῦ κειμένου. Ὁ Μετοχίτης εἶχε διατελέσει Μέγας Λογοθέτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ὑπῆρξε προσωπικὸς φίλος τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικου. Ἀπεβίωσε τὸ 1321.
Σχήμα: 22,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [12]+675+3 λ.+5 χ.. (κολοβό)
Βιβλιογραφία: Hoffmann III, 503 • ΦΕ, 47/8 (47)
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο