Συλλογή

[Γεώργιος Κωδινός]. Τοῦ σοφωτάτου Κουροπαλάτου, περὶ τῶν ὀφφικιάλων τοῦ παλλατίου Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τῶν ὀφφικίων τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας... [Λυών], Ioannes Mareshallus Lugdunensis, 1588.
Πρώτη ἔκδοση, μὲ δεύτερη αὐτὴ τοῦ H. Commelinus ποὺ τυπώθηκε στὴ Χαϊδελβέργη τὸ 1596. Τὸ ἔργο αὐτὸ συντάχθηκε μεταξὺ τοῦ 1347 καὶ 1368 καὶ καταγράφει τὴν ἱεραρχία (τάξις) τῶν τιτλούχων καὶ λειτουργῶν της αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς τῆς Κωνσταντινούπολης. Τὰ κεφάλαια γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἀξιωματούχους προστέθηκαν ἀργότερα, κατὰ τὸν 16ο αἰώνα, καὶ ἀποδίδονται λανθασμένα στὸν Κωδινό.
Σχήμα: 17 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [9]+425
Βιβλιογραφία: Hoffmann I, 468
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο