Συλλογή

Claudius Salmasius. Claudii Salmasii De Hellenistica Commentarius..., Λέιντεν, ex officinâ Elzeviriorum, 1643.
Πρώτη ἔκδοση τῶν Σχολίων τοῦ Salmasius (Claude Saumaise, 1588-1653), σημαντικοῦ Γάλλου κλασικοῦ φιλόλογου, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν καὶ γλωσσικὲς θεωρίες τοῦ J. Elichmann, σχετικὰ μὲ τὴν προέλευση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ὁ Salmasius ἀπέκτησε δημοτικότητα στοὺς φιλολογικοὺς κύκλους καὶ ἐξαιτίας τῆς ἀνακάλυψης ἑνὸς μοναδικοῦ χειρογράφου τοῦ Κ. Κεφαλᾶ, ποὺ συνέδραμε στὴ συγκρότηση τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας, καὶ τὸ ὁποῖο ἐμπεριεῖχε ἀνέκδοτα ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα τοῦ Στράτωνα ἀπὸ τὶς Σάρδεις – ποιητῆ στὰ χρόνια τοῦ Ἀδριανοῦ.
Σχήμα: 15,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 54+2 λ.+664+6 χ..
Βιβλιογραφία: Willems, 137-138 (558)
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο