Συλλογή

Antonius Ludovicus Muratorius. Anecdota Graeca..., Πάντοβα, Typis Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1709.
Πρώτη ἔκδοση, μὲ τὸν τίτλο αὐτό, τῶν Ἀνεκδότων δηλαδὴ ποὺ συνέλεξε καὶ ἐξέδωσε ὁ ἐπιφανὴς Ἰταλὸς ἀρχαιολόγος καὶ ἱστορικὸς Muratori, ἡ ὁποία ἐμπεριέχει ἀνέκδοτα ἐπιγράμματα τοῦ Γρηγόριου Ναζιανζηνοῦ, ἐπιστολὲς τοῦ Firminus, Ἐπισκόπου Καισάρειας, καὶ τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ.
Σχήμα: 25 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [30]+365+1 λ.
Βιβλιογραφία: Hoffmann I, 159 • Brunet III/2, 1949
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: