Συλλογή

Antonius Ludovicus Muratorius. Anecdota Graeca..., Πάντοβα, Typis Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1709.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου