Συλλογή

[Jean Marie Moreau de Brasey]. Mémoires politiques, amusans et satiriques de Messire J.N.D.B.C. de L..., τ. Β´, Α Veritopolie, Jean Disant Vrai, 1716.
Πρώτη ἔκδοση, ὅπου μαρτυρεῖται ἡ πολιτικὴ κατάσταση μεταξὺ Ρώσων καὶ Ὀθωμανῶν, ἡ ζωὴ στὶς αὐλὲς τῆς Δρέσδης καὶ τῆς Αὐστρίας κ.ἄ.
Σχήμα: 14,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [2]+407+1 λ. καὶ 5 ὁλοσέλιδα χαρακτικὰ μὲ θέματα Àx τὸ περιεχόμενο
Βιβλιογραφία: Barbier III, 233
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο