Συλλογή

Ἀπολλώνιος ὁ Ρόδιος. Ἀργοναυτικά, 2 τόμ., Ὀξφόρδη, E Typographeo Clarendoniano, 1779.
Ἐπανέκδοση τῆς ἀρχέτυπης ἔκδοσης τοῦ Λάσκαρη στὴ Φλωρεντία , πρώτη ὅμως μὲ σχόλια καὶ σημειώσεις ποὺ συνέλεξαν διάσημοι μελετητὲς καὶ φιλόλογοι, ὅπως ὁ D. Ruhneken (1723-1798), ὁ J. Pierson (1731-1759) κ.ἄ.
Σχήμα: 21,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: Æ. 8 χ..+σ. 514+φ. 20 χ..+Αaaa-Sfff+φ. 8 χ..
Βιβλιογραφία: Hoffmann I, 208
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο