Συλλογή

[Alfonse de Lamartine]. Ὁ θάνατος τοῦ Σωκράτους, ποίημα μεταφρασθὲν ὑπὸ Ι. Ἰσιδώρου Σκυλίτση, Σμύρνη, Τυπογραφεῖον Ἀντ. Δαμιανοῦ, 1841.
Ὁ Σκυλίτσης (1819-1890) μετέφρασε ἔξοχα τὸν θάνατο τοῦ Σωκράτη τοῦ Λαμαρτίνου, καὶ ὅταν ὁ ποιητὴς ἐπισκέφτηκε τὴ Σμύρνη θέλησε νὰ τὸν γνωρίσει. Τὴ συγκίνησή του γιὰ τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ στιχούργησε ὁ Σκυλίτσης: «Σ’ ἔρχεται ὁ Λαμαρτίνος», ὅταν ἤκουσε τὸ οὖς μου, «καὶ τὸ ὄνομά σου λέγη, κ’ ἔξω σὲ ἀναζητεῖ», εἶπεν ὅτι ὀνειρώττει ὁ ἐκπεπληγμένος νοῦς μου. Ἦτον δόξα τῆς ζωῆς μου ἡ ἐπίσκεψις αὐτή.
Σχήμα: 19,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. κη´+132+6 χ..
Βιβλιογραφία: Γκίνης - Μέξας ΙΙ, 3510
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο