Συλλογή

Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου Φιλίππου..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, 1769.
 ÁÎÄ· καὶ μοναδικὴ ἔκδοση.
Σχήμα: 22,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 36
Βιβλιογραφία: BH III/2 (699) • ΠΑΠ Ι, 165
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο