Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1723.
Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπανεκδόσεις.
Σχήμα: 21 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 48
Βιβλιογραφία: BH IΙΙ/1 (148) • ΠΑΠ ΙΙ, 540α, ΠΑΠ Ι, 3531
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο