Συλλογή

[Ἀγάπιος Λάνδος]. Βιβλίον καλούμενον Θηκαρᾶς... ὕμνοι τε, καὶ εὐχαὶ εἰς δόξαν... Τριάδος..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1683.
Δεύτερη ἔκδοση τοῦ Θηκαρᾶ, μὲ πρώτη αὐτὴ τῆς Βενετίας τοῦ 1643. Τὸ μικρόσχημο αὐτὸ βιβλίο ἐμπεριέχει ὕμνους στὴν Ἁγία Τριάδα καὶ ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Λάνδος στὸν ἀφιερωτικὸ πρόλογό του στὸν Ματθαῖο ἀπὸ τὴ Λέσβο: βραχὺ καὶ μικρότατον, εἰς δὲ τὴν ποσότητα καὶ θεολογίαν εἶναι ἄποσον καὶ ἀνείκαστον.
Σχήμα: 10 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [2]+ροδ´
Βιβλιογραφία: ΒΗ ΙΙ/2 (581), ΙΙ/5 (197) • ΠΑΠ Ι, 3393
Ενότητα: Θεολογία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο