Συλλογή

[Cornelius de Pauw]. Recherches philosophiques sur les Grecs, Paris, Jean-François Bastien, L’an III de la Republique française [= 1795], τ. Ι-ΙΙ.
Ἐπανέκδοση τοῦ ἔργου ποὺ πρωτοτυπώθηκε σὲ δύο τόμους καὶ πάλι, ἀλλὰ στὸ Βερολίνο τὸ 1788. Ὁ Pauw (1739-1799), διάσημος Ὁλλανδὸς λόγιος, ἀποσύρθηκε κάποια στιγμὴ στὴ μικρὴ πόλη τοῦ Xanten, ὅπου ἀφοσιώθηκε στὴ μελέτη τῆς φιλοσοφικῆς παράδοσης τῶν Ἑλλήνων, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν Κινέζων κ.ἄ.
Σχήμα: 20 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [4]+XVI+364
Βιβλιογραφία: NBU, XXXIX, 420
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο