Συλλογή

[Ἀδαμάντιος Κοραῆς]. Μήτηρ Οἰκουροῦσα ἤτοι Κατὰ ποῖον τρόπον πρέπει ἡ μήτηρ ν᾽ ἀνατρέφῃ τὰ τέκνα της ἐν τῇ οἰκίᾳ. Μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Ἀγγλικοῦ ὑπὸ Σ. Ἀντωνιάδου..., Ἀθήνα, Τυπογραφεῖο Κ. Ἀντωνιάδου, 1850.
Ἡ πρώτη ἔκδοση τῆς πραγματείας αὐτῆς τυπώθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1837, καὶ στὸν ἴδιο ἐκδοτικὸ οἶκο μὲ τὴν παρούσα.
Σχήμα: 15,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. ια´+1 χ..+263+1 χ..
Βιβλιογραφία: Γκίνης - Μέξας ΙΙ, 5230
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο