Συλλογή

[Δημήτριος Καταρτζής], Παράλληλον φιλοσοφίας καὶ χριστιανισμοῦ, ἀθεϊσμοῦ, καὶ δεισιδαιμονίας, ἤτοι ἐγκώμιον τοῦ ἀληθινοῦ φιλοσόφου, μακαρισμὸς τοῦ ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ, ψόγος τοῦ ἀθέου, ταλανισμὸς τοῦ δεισιδαίμονος... καί τις ἐπιστολὴ... Εὐγενίου, καὶ...
Πρόκειται γιὰ διασκευὴ σὲ ἀρχαΐζουσα γλώσσα, τοῦ ἀνέκδοτου δοκιμίου, ὣς τότε δοκιμίου, ποὺ εἶχε συντάξει ὁ Δημήτριος Καταρτζῆς. Ὁ Ν. Λογάδες σημειώνει στὸ προλογικό του σημείωμα ὅτι τὸ ἀνώνυμο χειρόγραφο ποὺ χρησιμοποίησε ἔφερε τὸν τίτλο: Ἐγκώμιον τοῦ Φιλοσόφου Μακαρισμὸς τοῦ Ὀρθοδόξου· Ψόγος τοῦ Ἀθέου, Ταλάνισμα τοῦ Δεισιδαίμων, τὸ ὁποῖο εἶχε στὴν κατοχή του ἀπὸ τὸ 1794.
Σχήμα: 20,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. ιε´+113
Βιβλιογραφία: Ἠλιού, 19ος αἰ. Β´, 1830.100
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο