Συλλογή

Cicero, M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI ad familiares --- ex recensione Ioannis Georgii Graevii --- Et notis integris Petri Victorii, Pavlli Manutii, Hier. Ragazonii, D. Lambini, F. Ursini, nec non selectis Io. Fr. Cronovii & aliorum, Tomus I, Ἄ
Πρόκειται γιὰ ἔκδοση τοῦ Johann Georg Graevius (1622-1703) διάσημου Γερμανοῦ φιλολόγου καὶ δεινοῦ λατινιστῆ. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Deventer, συνάντησε τὸν περιώνυμο Gronovius, ὁ ὁποῖος τοῦ δήλωσε τὴν ἀντίθεσή του στὴν τάση τῶν Γερμανῶν νὰ ἀκολουθοῦν τὰ πρότυπα τοῦ Justus Lipsius, ποὺ μιμοῦνται τὸ ὕφος τοῦ Τάκιτου καὶ τοῦ Σουητώνιου. Ἔτσι ἀποφάσισε νὰ παραμείνει στὸ Deventer καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὶς παραδόσεις τοῦ Gronovius γύρω ἀπὸ τὴ λατινικὴ γραμματεία καὶ τὸ 1656 ἀνακηρύχθηκε καθηγητὴς στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Βραδεμβούργου στὴν ἕδρα τῆς λογοτεχνίας. Τὰ μαθήματά του γύρω ἀπὸ τὸν Ἠσίοδο (Lectiones Hesiodiae) ἔγιναν ξακουστὰ καὶ ἀποτέλεσαν «εἰσαγωγὴ» στὴν ἑλληνικὴ ποίηση. Ἡ ἐκδοτική του δραστηριότητα χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1667 Hesiodi Ascaei, Ἄμστερνταμ, 1667. Ἡ ἔκδοση τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Κικέρωνα πρωτοτυπώθηκε τὸ 1677 σὲ δύο τόμους, καὶ ἡ ἐπανέκδοσή της τὸ 1694 ἐμπεριέχει τὰ παλαιὰ σχόλια τοῦ Petrous Victorius, τοῦ Παύλου Μανούτιου καὶ τῶν ἄλλων, συμπληρωμένα μὲ τὶς παρατηρήσεις τοῦ Graevius.
Σχήμα: 19,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 22 χ..+500
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: