Συλλογή

Émile Legrand, Généalogie des Maurocordato de Constantinople , J. Maisonneuve, Παρίσι 1900.
Σχήμα: 24 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 59+[1]+1 πίν.+ἐξωφ.
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο