Συλλογή

[Philip Dormer-Stanhop, κόμης τοῦ Chesterfield], Οἰκονομία τῆς ζωῆς ἤτοι Σύνοψις τῆς Ἠθικῆς ἐκ τῆς Ῥωσσικῆς γλώσσης μεταφρασθεῖσα παρὰ Σπυρίδονος Δεστούνη ---, Μόσχα, Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος Τυπογραφείῳ Παρὰ Λύμπη, Χαρίῳ καὶ Ποπόβ, 1802.
Σχήμα: 19 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [8]+60+[2]+[9]+1 λ.+136+[2]+2 λ.
Βιβλιογραφία: Ἠλιού, 19ος αἰ. Α´, 1802.46
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: