Συλλογή

[Erasmus]. Io. Frobenius Politioris literaturae cultoribus..., Basel, Johann Froben, January 1523.
Είδος Αντικειμένου: Οικογένεια τυπογραφικών χαρακτήρων