Συλλογή

[Erasmus]. Io. Frobenius Politioris literaturae cultoribus..., Βασιλεία, Johann Froben, Ἰανουάριος 1523.
Ἡ πρώτη ἔκδοση τῆς συλλογῆς αὐτῆς τοῦ Ἔρασμου, μὲ ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ ἀποφθέγματα, ρήσεις καὶ γνωμικά, τυπώθηκε, μὲ τὸν τίτλο Adagiorum collectanea, στὸ Παρίσι τὸ 1500. Ὅταν ὁ Ἔρασμος ἐγκαταστάθηκε στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἄλδου, τὸ 1507, εἶχε τὴν τύχη νὰ τοῦ προσφερθεῖ πλούσιο καὶ ἄγνωστο σὲ αὐτὸν ὑλικό, ὥστε νὰ ἐμπλουτίσει θεαματικὰ τὴν πρώτη ἔκδοση τῶν Adagia. Μετὰ ἀπὸ πολύμοχθη καὶ ἐπίπονη προσπάθεια ἡ ἔκδοση κυκλοφόρησε τὸ 1508 μὲ τὸν τίτλο Adagiorum chiliades tres καὶ περιλαμβάνει 2.734 γνωμικά. Ἡ ἔκδοση τῆς Βασιλείας εἶναι ἀκόμη πιὸ πλούσια, τὰ γνωμικὰ ἀνέρχονται σὲ 4.000 καὶ πλέον, ἐνῶ τὴ σελίδα τίτλου περιβάλλει χαρακτικὸ ποὺ εἰκονίζει Ἕλληνες καὶ Λατίνους ποιητὲς καὶ συγγραφεῖς καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Urs Graff.
Σχήμα: 32 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [51]+1 λ.+798+6 χ..
Βιβλιογραφία: BMSTCG, 277 • Heckethorn, 106 (178) • Griechischer Geist, 23 • ΦΕ, 82-85 (34)
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο