Συλλογή

[William Robertson]. Ἱστορία τῆς Ἀμερικῆς μεταφρασθεῖσα... Παρὰ Γεωργίου Βεντότη..., Βιέννη, Γεώργιος Βεντότης, τ. Α´-Β´, 1792, τ. Γ´-Δ´, 1794.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση τῆς Ἱστορίας αὐτῆς τοῦ Ἄγγλου W. Robertson, ἡ ὁποία μεταφράστηκε ἑλληνικὰ ἀπὸ τὴ γαλλικὴ ἔκδοση. Ὁ Βεντότης, μεταξὺ ἄλλων, ἐπισημαίνει ὅτι εἶναι ντροπὴ τὸ Γένος μας νὰ στερεῖται, ὄχι μόνο τὰ ἐπιστημονικὰ βιβλία, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀναγκαῖα ἱστορικά. Τὴν ἔκδοση ἀφιέρωσε στὸν βαρῶνο Λάνγκενφελτ, τὸν γνωστὸ προστάτη τοῦ Ρήγα, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἐνίσχυσε τὴν ἐκδοτικὴ προσπάθεια τοῦ Βεντότη.
Σχήμα: 18 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [2]+358+6 χ.α. και 1 ολοσέλιδη χαλκογραφία (Αμερική κατοικουμένη από τα γένη της Άρκτου)
Βιβλιογραφία: Λαδάς - Χατζηδήμος ΙΙΙ/1, 77, 130, 171 • ΠΑΠ Ι, 5140
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο