Συλλογή

Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ... τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1781.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου