Συλλογή

Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ... τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1781.
Τέταρτη ἔκδοση, μὲ πρώτη αὐτὴ τοῦ 1728 καὶ μοναδικὸ ἀντίτυπο στὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους.
Σχήμα: 21,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 32 (λείπει τὸ χαρακτικὸ τοῦ ἁγ. Διονυσίου στὴ σ. 2/3)
Βιβλιογραφία: BH III/2 (1030) • ΠΑΠ Ι, 118
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο