Συλλογή

Commentarii in septem tragedias Sophoclis..., Ρώμη, in Gymnasio Medico Caballini montis, 1518.
Πρώτη ἔκδοση τῶν Σχολίων στὶς ἑπτὰ τραγωδίες τοῦ Σοφοκλῆ, καθὼς στὴν πρώτη, ποὺ εἶχε ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸν Ἄλδο Μανούτιο τὸ 1502, μολονότι ρητὰ δηλώνεται πὼς θὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὰ σχόλια, αὐτὸ δὲν συνέβη. Ἔτσι ὁ Λάσκαρης, στὸ πλαίσιο τῆς συμμετοχῆς του στὴ λειτουργία τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου στὸν Κυρινάλιο λόφο, ὅπου λειτουργοῦσε καὶ τυπογραφεῖο, συμπλήρωσε τὴν ἀλδινὴ ἔκδοση μὲ τὴν ἐκτύπωση τῶν Σχολίων. Τὸ ἑλληνικὸ αὐτὸ τυπογραφεῖο εἶχε στηθεῖ στὴν οἰκία τοῦ ἔνθερμου στυλοβάτη τῆς ἀναβίωσης τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στὴ Ρώμη Angelo Colocci. Ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ τὸ 1517 μὲ χρηματοδότηση ποὺ λάμβανε ἀπὸ τὸ Βατικανὸ καὶ μὲ πρῶτο τυπογράφο τὸν Vittore Carmelio. Φιλοδοξία τοῦ Γυμνασίου ἦταν νὰ κυκλοφορήσει ἐκδόσεις ἐφάμιλλες φιλολογικὰ μὲ ἐκεῖνες τοῦ Ἄλδου, ὅπως τὰ Σχόλια παλαιὰ τῶν πάνυ δοκίμων εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Ἀρσένιου Ἀποστόλη. Οἱ ἐκδόσεις αὐτὲς τυπώθηκαν μὲ τὰ πεζὰ στοιχεῖα ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Λάσκαρης στὴ Φλωρεντία τὸ 1496.
Σχήμα: 20 εκ
Περιγραφή Σελίδων: φ. [202]
Βιβλιογραφία: Hoffmann III, 432 • BH I/1 (60) • ΠΑΠ Ι, 1774 • ΧΕΤ Ι, 277
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο