Συλλογή

Commentarii in septem tragedias Sophoclis..., Rome, in Gymnasio Medico Caballini montis, 1518.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου