Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1751.
Σχήμα: 21,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 56
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙ/1, 57 • ΠΑΠ Ι, 3536
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο