Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, 1770.
Σχήμα: 22 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 56
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙ/1, 111 • ΠΑΠ Ι, 3546
Ενότητα: Λειτουργικά
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο