Συλλογή

[Marlianus Ambrosius]. Θέατρον Πολιτικὸν εἰς τὸ ὁποῖον περιέχεται ἀκριβὴς συμβουλὴ τὶ πρέπει νὰ κάμῃ καὶ ἀπὸ τί νὰ ἀπέχῃ ὁ Ἡγεμών..., μεταγλωττισθὲν ἐκ τῆς Λατινικῆς... παρὰ... Νικολάου τοῦ Μαυροκορδάτου..., Λειψία, Βερνάρδος Χριστόφορος Πρέιτκοπφ καὶ Υἱό
Πρώτη ἀπὸ τὶς τρεῖς συνολικὰ ἐκδόσεις τοῦ Πολιτικοῦ Θεάτρου, ἑνὸς ἔργου ποὺ μετέφρασε ὁ Νικόλαος Μαυροκορδάτος ἀπὸ τὰ λατινικά. Ἡ ἀπόδοση τῆς μετάφρασης εἶναι λαϊκότροπη σὲ ἕνα ἔργο, εἶδος ἐγκολπίου τοῦ ἡγεμόνα. Ὁ Ν. Μαυροκορδάτος εἶναι ὁ συγγραφέας τῶν: Περὶ καθηκόντων καὶ Φιλοθέου Πάρεργα.
Σχήμα: 19 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [16]+504 (στὸ ½Ä. 1: λείπουν 16 σελίδες χ.. στὴν ÁÇ®, ὅπου καὶ ὁ τίτλος)
Βιβλιογραφία: BH III/1 (517) • ΠΑΠ Ι, 3778
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: