Συλλογή

[Ἀθανάσιος Σκιαδᾶς]. Γένος, Ἦθος Κίνδυνοι καὶ Κατορθώματα Πέτρου τοῦ Πρώτου... Αὐτοκράτορος... ῾Ρωσίας..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, 1737.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση. Ὁ Σκιαδᾶς γεννήθηκε στὸ Ἀργοστόλι τῆς Κεφαλονιᾶς καὶ σπούδασε στὴν Πάντοβα. Εἶχε μία ἰδιαίτερη κλίση στὴ φιλολογία καὶ μίλαγε ἄπταιστα γερμανικὰ καὶ ρωσικά. Δίδαξε ἑλληνικὰ στὴ Σλαβονο-Γραικικὴ Ἀκαδημία τῆς Μόσχας καὶ τὸ 1723 δημοσίευσε ἕναν κατάλογο ὅσων ἑλληνικῶν κωδίκων εἶχε ἐπεξεργαστεῖ, τὸν ὁποῖο καὶ ἀφιέρωσε στὸν Μέγα Πέτρο.
Σχήμα: 16 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [16]+512 • σ. [2] ὁλοσέλιδο χαρακτικό
Βιβλιογραφία: BH III/1 (237) • ΠΑΠ Ι, 5278
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο