Συλλογή

[Giovanni della Casa]. Ἡ χρηστοήθεια πρὸς διακόσμησιν ἠθῶν τῶν Νέων... ἐκ τῆς Λατινίδος... μετενεχθεῖσα... προσαυξηθεῖσα... ὑπὸ... Ἀντωνίου τοῦ Βυζα­ντίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1788.
Ἡ πρώτη ἔκδοση τῆς μετάφρασης τῆς Χρηστοήθειας τοῦ G. della Casa ἔγινε ἀπὸ τὸν Καισάρειο Δαπόντε σὲ ἔμμετρη μορφὴ καὶ τυπώθηκε στὴ Βενετία τὸ 1770. Ὁ Ἀντώνιος ὁ Βυζάντιος, δάσκαλος τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Κωνσταντινούπολης, μετέφρασε τὸ ἔργο ἀπὸ τὸ λατινικὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο τυπώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Βενετία τὸ 1780 καὶ γνώρισε ὣς τὸ 1800 τουλάχιστον ἑπτὰ ἀκόμη ἐκδόσεις.
Σχήμα: 17 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 52
Βιβλιογραφία: BH III/2 (1218) • ΠΑΠ Ι, 1563
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο